Evaluatie deelnemers 1e Contactbijeenkomst 27 maart 2010

De eerste contactbijeenkomst werd gehouden op 27 maart 2010 in de “Bethlehemkerk” van de Gereformeerde Gemeente in Woerden.

Aan de deelnemers van de bijeenkomst is door middel van een enquête met open vragen gevraagd wat zij van de dag vonden, wat zij op een eventueel volgende bijeenkomst graag wilden en welke suggesties zij in het algemeen hebben voor Winstuitverlies. 37 van de 56 deelnemers die het formulier kregen uitgereikt hebben het formulier ingevuld ingeleverd.

U leest hier de samenvatting van de reacties van de deelnemers op de drie aan hen gestelde vragen.

Wat heeft u het meest gewaardeerd?

 • Unaniem vond men het initiatief Winstuitverlies erg goed en deze contactdag waardevol;
 • Het opengaan van de Bijbel, de inleiding(en) en het met elkaar zingen van psalmen;
 • De ontmoeting van geloofsgenoten en het met hen kunnen delen van vragen over het ernstig ziek zijn en toch de troost en de leiding van de Heere in het leven ervaren;
 • Open sfeer, eerlijkheid en erkenning.

Welke aanvullingen heeft u voor een volgende bijeenkomst?

 • Bespreking na de inleidingen in groepjes in plaats van plenair;
 • Artsen (oncologen) van onze gemeenten uitnodigen om een inleiding te houden;
 • Inleiding over geestelijke en psychische depressiviteit door een (christelijke) psycholoog;
 • Boekentafel met ‘leesbare’ christelijke boeken;
 • ‘Het Pastoraat als thema;

Het ingaan op de omgang als naasten van een zieke, met de zieke en alle psychische en geestelijke noden die dit met zich meebrengt.

 • Bespreking na de inleidingen in groepjes in plaats van plenair;
 • Artsen (oncologen) van onze gemeenten uitnodigen om een inleiding te houden;
 • Inleiding over geestelijke en psychische depressiviteit door een (christelijke) psycholoog;
 • Boekentafel met ‘leesbare’ christelijke boeken;
 • ‘Het Pastoraat als thema;
 • Het ingaan op de omgang als naasten van een zieke, met de zieke en alle psychische en geestelijke noden die dit met zich meebrengt.

Welke suggesties heeft u?

 • Vooral doorgaan met het initiatief “Winstuitverlies” en het organiseren van contactbijeenkomsten;
 • Telefoonlijn waar personen hun verhaal kwijt kunnen;
 • Informatiefolder;
 • Aandacht geven aan: Jonge, jeugdige kankerpatiënten. Kinderen met zieke ouders. Ouders met zieke kinderen;
 • Vergroot naamsbekendheid “Winstuitverlies” door bekendheid bij bestaande verenigingen, informatiefolder e.d.;
 • Vooral richten op ervaring en vertroosting in geestelijk en psychisch opzicht;
 • Voldoende ruimte geven voor het delen van persoonlijke ervaringen;
 • Aandacht voor alternatieve (ortho-moleculaire) geneeswijzen. Met name voor mensen, die nog behandeld worden en/of uitbehandeld zijn;
 • Vanuit psychisch perspectief een lezing, welke winst is er in de sociaal perspectief (wat ontvang je uit je omgeving/kerkelijke gemeenten).
 • Het houden van contactbijeenkomsten minimaal 2 maal per jaar.

0 reacties op "Evaluatie deelnemers 1e Contactbijeenkomst 27 maart 2010":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *