Evaluatie deelnemers 3e contactdag Winstuitverlies

De derde contactbijeenkomst werd gehouden op 2 april 2011 in de “Bethlehemkerk” van de Gereformeerde Gemeente in Woerden.

Aan de deelnemers van de bijeenkomst is door middel van een enquête gevraagd wat zij van de dag vonden, op welke manier zij willen meewerken en welke suggesties zij in het algemeen hebben voor Winstuitverlies.

U leest hier de samenvatting van de reacties van de deelnemers op de aan hen gestelde vragen.

Hoe waardeert u…
De inleiding ‘Pastor aan het ziekbed’ van drs. P.C. Hoek werd door de deelnemers gewaardeerd met gemiddeld een ruime 9. Ook het ervaringsverhaal van Arjan Visser werd door de deelnemers goed gewaardeerd met gemiddeld een 8,4. Niet alle deelnemers gaven aan welke workshop zij gevolgd hadden, daardoor is het niet mogelijk te zeggen welke workshop het meest gewaardeerd werd. Wel is duidelijk dat de workshops over het algemeen positief beoordeeld worden met gemiddeld een 8,6. Zoals we inmiddels gewend zijn was de catering weer bijzonder goed. Deze werd dan ook gewaardeerd met gemiddeld een 9. Zo is de derde Landelijke Contactdag weer een bijzonder goed samenzijn geworden. De deelnemers waardeerden het totaal met gemiddeld een ruime 9.

Medewerking gevraagd…
Verschillende deelnemers geven aan mee te willen werken bij het lokaal bevorderen en mede organiseren van gemeenteavonden, zangavonden e.d. en als plaatselijk contactpersoon te willen fungeren. Ook zijn enkele deelnemers bereid mee te werken aan het tot stand brengen van een nieuwsbrief.

Suggesties
Vrijwel alle deelnemers geven als suggestie dat kerkenraden benaderd kunnen worden om meer bekendheid te geven aan Winstuitverlies. Ook wordt het verspreiden van informatie via kerkbladen sterk aangeraden. Als bestuur zullen we op zoek blijven om zoveel mogelijk mensen op de hoogte te brengen van de activiteiten en het bestaan van Winstuitverlies.

Het bestuur waardeert de inbreng en de suggesties van een iedere die daarmee hun betrokkenheid onderstrepen bij Stichting Winstuitverlies.

0 reacties op "Evaluatie deelnemers 3e contactdag Winstuitverlies":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *