Impressie 4e landelijke contactdag

Impressie van de vierde contactdag op zaterdag 5 november 2011 in Woerden.

Rond 10 uur kwamen de eerste deelnemers van deze dag binnen en kregen van de koster een kop koffie. Ook dit keer was er voor gekozen om de koffie/thee in de zaal uit te reiken, waardoor de direct sfeer vertrouwelijk was en voelden de deelnemers van deze dag al snel een band met elkaar.

Om half 11 begonnen we de bijeenkomst. Henk-Jan Koetsier heette als voorzitter namens het bestuur de ruim 60 aanwezigen, waaronder veel nieuwe gezichten, hartelijk welkom. De aanwezige bestuursleden werden voorgesteld. De secretaresse Ingrid van den Ende heeft onlangs te horen gekregen dat ze borstkanker heeft. In verband met de behandelingen kon zij helaas niet aanwezig zijn bij deze contactdag. Ingrid zou als partner haar ervaringsverhaal vertellen. Aangrijpend om nu partner én patiënt te zijn. Nadat de voorzitter nog diverse mededelingen heeft gedaan, zingen we Psalm 3 vers 2 en 4. ‘Maar, trouwe God, Gij zijt het schild, dat mij bevrijdt, mijn eer, mijn vast betrouwen; Op U vest ik het oog; Gij heft mijn hoofd omhoog, en doet m’ Uw gunst aanschouwen.’

De inleider, ds. W. Silfhout opende de dag met gebed en schriftlezing (Job 19 vers 21 tot en met 29). De inleider hield zijn lezing over “Winst uit verlies” (klik op de link voor de lezing). Ds. Silfhout weet waar hij over praat want ook zijn vrouw is ernstig ziek geweest. Ook als dominee is hij in het pastoraat meermalen geconfronteerd met deze ziekte. Dominee Silfhout hield ons voor dat Job vanuit zijn hart kon zeggen: “Ik weet dat mijn Verlosser leeft.” Die bevindelijke kennis geeft moed om te leven, om te lijden, om te strijden en om te sterven. Zingend baden we om die kennis en zekerheid met de woorden van Psalm 17 vers 4. ‘Wil mij Uw bijstand niet onttrekken; Uw zorg bewaak’ mij van omhoog; bewaar m’ als d’ appel van het oog; wil mij met Uwe vleuglen dekken.’

Na een korte pauze was er gelegenheid tot het stellen vragen. Ds. Silfhout beantwoordde de vragen die schriftelijk danwel mondeling gesteld waren.

De lunch was, als altijd, uitstekend verzorgd door het kostersechtpaar. Terwijl we genoten van soep en broodjes, genoten we ook van de onderlinge ontmoeting. Hoe snel vinden we, als lotgenoten, herkenning en erkenning bij elkaar. Wat is het goed om met elkaar te spreken over de zorgen, maar ook over de vreugden die we tijdens en na onze ziekten hebben meegemaakt.

Voor het middagprogramma kon men een keuze maken. Er waren vier groepen om aan deel te nemen. Een groep voor partners, een groep voor jongeren, een groep voor ouders en naasten en groep die in gesprek ging met dokter M.A. Paul (longchirurg).

De dag werd plenair afgesloten. De voorzitter haalde Jakobus 4 aan: ons leven is als een damp die voor een korte tijd gezien wordt. De les van Jakobus: Zo de Heere wil en wij leven. We zongen daarover uit Psalm 31 vers 1 en 12. ‘In Uwe hand zijn mijne tijden; ‘k Verlaat mij in mijn leed op U alleen, Die weet de maat en ’t einde van mijn lijden.’ De voorzitter ging ons voor in dankgebed waarna we onze dank ook bezongen met Psalm 45 vers 8. ‘Zo rolt Uw lof op ’t ruime wereldrond, in eeuwigheid, uit aller volk’ren mond.’ .

Het was opnieuw een goede bijeenkomst die veel indrukken, bemoedigingen en stof geeft om over na te denken. De volgende Contactdag staat gepland op DV 31 maart 2012.

Met dank aan Rianne die deze impressie heeft geschreven.

0 reacties op "Impressie 4e landelijke contactdag":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *