Terugblik 1e contactbijeenkomst

Kort verslag van de eerste contactbijeenkomst

De eerste contactbijeenkomst van het initiatief Winstuitverlies vond plaats op zaterdagmorgen 27 maart 2010 in één van de zalen van de Gereformeerde Gemeente in Woerden. De eerste deelnemers waren al om 9:30 uur gearriveerd. Om 10:30 uur werd de bijeenkomst begonnen.

Na het welkom en het openingswoord leidt ouderling Visser uit Nunspeet het thema “Winstuitverlies?!” in. Allereerst de mens die leeft met en gelooft in het ‘noodlot’. Die denkt te moeten accepteren dat God wel regeert, maar machteloos is om het noodlot voor mij af te wenden. Daar tegenover plaatst dhr. Visser de mens die door Gods genade mag geloven dat hem niets door geval, maar door Gods Vaderlijk hand hem toekomt. Zoals Job belijdt: De HEERE heeft gegeven, de HEERE heeft genomen, de naam des HEEREN zij geloofd! Rijk in God. Winst… uit verlies.

In aansluiting op lezing deelt de heer H.J. Koetsier uit Nunspeet, zelf hersteld kankerpatiënt, enkele ervaringen met de aanwezigen zoals hij die heeft beleefd na de boodschap ‘U heeft kanker’. Het verlies van alles wanneer het op de dood aan gaat. Verlies van eigen ik, verlies van ‘eigen waarde’ in eigen oog voor God. De Winst ligt in de geschonken gerechtigheid verworven door Jezus Christus. Dan is het lijden, hoewel op zich geen zaak van vreugde, niet te waarderen tegen de vreugde die aanstaande is. Na de dood is het Leven mij bereidt. Mag ik door genade het eigendom van Christus zijn dan wordt het leven mij Christus en het sterven gewin. Winst… uit verlies.

In de lunchpauze die volgt is het contact makkelijk gelegd. Het lijkt dat men elkaar al lang(er) kent in plaats dat men elkaar voor het eerst ontmoet. Wat opvalt – en het voorrecht blijkt van deze bijeenkomst – dat de deelnemers zich vanzelf groeperen. Een ieder zoekt zijn of haar gesprekspartner. De lunch is goed verzorgd door het kostersechtpaar. Dhr. Visser moet inbreken op de gesprekken om met het middagdeel, het beantwoorden van de vragen, te kunnen beginnen.

Tijdens het beantwoorden van de vragen blijkt de openheid en de vertrouwelijke sfeer groot, zodat onder leiding van dhr. Visser het spontaan tot een groepsgesprek komt. Openhartig vertellen deelnemers elkaar hoe zij de Winstuitverlies hebben beleefd, maar ook eerlijk welke geestelijke en psychische nood zij ervaren of hebben ervaren.

Vol met indrukken van wat gehoord en gezegd is gaat ieder huiswaarts. De Winst van deze dag? Dat weet God – de kenner van ons hart – alleen. De wens van de intiatiefnemers? Verbondenheid in wat God ons gaf en nam bij ‘U heeft kanker’. En… dat er in het geloof Job kan worden nagezegd: De HEERE heeft gegeven, de HEERE heeft genomen, de naam van de HEEREN zij geloofd!

0 reacties op "Terugblik 1e contactbijeenkomst":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *