Terugblik 2e contactbijeenkomst

Kort verslag van de tweede contactbijeenkomst op 2 oktober 2010

Zo tegen tien uur kwamen de belangstellenden binnen lopen en kreeg men van de koster een kop koffie. Sommige mensen zagen bekenden terug van de eerste contact bijeenkomst. Anderen waren voor het eerst, maar een gesprek met een ander beginnen is niet moeilijk als je van elkaar weet ongeveer in een zelfde situatie te zitten.

Om half 11 startte Henk-Jan Koetsier, voorzitter van het bestuur, de bijeenkomst door iedereen van harte welkom te heten. Hij deelde mee dat het initiatief “Winst uit verlies” sinds 3 september 2010 een stichting is geworden en kort werd het bestuur van de nieuwe stichting voorgesteld.

Na het zingen van psalm 84 vers 3 opende ds. A. Schreuder met ons deze dag door het lezen van Psalm 62 en ging voor in gebed.

Aansluitend hield ds. Schreuder zijn lezing met het thema ‘Als ziekte je geliefde treft’ (klik op de link voor de lezing). De inhoud van de lezing, die heel persoonlijk was, maakte veel indruk op ons als luisteraars. Er waren veel dingen die raakten en herkenning opriepen. Wat is het dan goed om te zingen uit de psalmen waarin zoveel vertolkt wordt wat in het hart kan leven. We zongen aansluitend op de lezing psalm 62 vers 1 en psalm 37 vers 3

Nu was het de beurt aan Geeke Aman (bestuurslid). Zij deed haar ervaringsverhaal. Een verhaal wat een ieder van ons raakte. Een verhaal gekenmerkt door rust en eenvoud. Een verhaal waarin duidelijk doorklonk hoe wonderlijk Gods weg met haar (en ook ons) kan zijn. De boodschap die zij ons meegaf: “Kanker kan het keerpunt worden om je te wenden tot de Bron van het bestaan. Wij behoren voor God tot Zijn Eer te leven. Door de zondeval is dat in eigen kracht onmogelijk geworden. Daarom: Laat ons dan afleggen allen last en zonde, die ons lichtelijk omringt, en laat ons met lijdzaamheid lopen, de loopbaan, die ons voorgesteld is, ziende op den overste Leidsman en Voleinder des geloof, Jezus.”

Na de lezing werd er door het kostersechtpaar een heerlijke lunch geserveerd. Als vanzelf kwam ieder rond de tafel waar hij/zij zat in gesprek met elkaar.

’s Middags was er gelegenheid om deel te nemen aan de verschillende groepen. Een gedeelte ging met de groep jongeren mee (tot circa 30 jaar) een gedeelte ging met de groep partners mee en verder kon men in de zaal blijven waar mevrouw Haeser ( als oud-oncologie verpleegkundige) een korte inleiding hield en rond een casus in gesprek ging met de groep.

Het was een dag vol indrukken, die veel na laat om over te denken. Het was goed om dit zo met elkaar te hebben. Onze dank komt hiervoor de Heere toe uit wiens Hand wij dit alles ontvangen.

0 reacties op "Terugblik 2e contactbijeenkomst":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *