Terugblik 3e Contactdag Winstuitverlies

Kort verslag van de derde contactdag op zaterdag 2 april 2011

Rond 10 uur kwamen de eerste deelnemers van deze dag binnen en kregen van de koster een kop koffie. Dit keer was er voor gekozen om de koffie/thee in de zaal uit te reiken, waardoor de direct sfeer vertrouwelijk was en voelden de deelnemers van deze dag al snel een band met elkaar.

Om half 11 begonnen we de bijeenkomst. Henk-Jan Koetsier heette als voorzitter namens het bestuur de ruim 50 aanwezigen, waaronder veel nieuwe gezichten, hartelijk welkom. De aanwezige bestuursleden werden voorgesteld. Bestuurslid Marieke Schilder-Kanis kon helaas vanwege haar toenemende zwakte door haar ernstige ziekte met haar man niet aanwezig zijn. De voorzitter vroeg aandacht voor de boekentafel en de nieuwe brochure van de stichting. Vervolgens zongen we op verzoek van de inleider met elkaar psalm 84: 3 en 6.

De inleider, ds. drs. P.C. Hoek opende de dag met gebed en schriftlezing (Lukas 18: 31-43). De inleider hield zijn lezing over “Pastor aan het ziekbed” (klik op de link voor de lezing). Ds. Hoek weet waar hij over praat, zelf ervaringsdeskundige met de ziekte van Hodgkin en een behandeling van chemokuren met bestralingen achter de rug. Als dominee heeft hij in de gemeenten veel ervaring opgedaan in de vele pastorale bezoeken en geeft hij op een seminarie les in het vak pastoraat. Ook heeft ds. Hoek het boek geschreven “Leven in de schaduw van de dood”. Indrukwekkend en kundig hoe ds. Hoek ons vanuit Gods Woord voorhoudt hoe hij, de pastorale medewerkers en wij met de ziekte en zieke om zouden moeten gaan. Onze belangrijkste Leraar is de Heere Jezus zelf die aan de blinde vraagt ‘Wat wilt gij dat Ik u doen zal?’. Zo zouden ook wij de lijdende medemens tegemoet dienen te treden.

Na een korte pauze was er gelegenheid tot het stellen vragen. Ds. Hoek beantwoordde samen en onder leiding van bestuurslid Wim Visser de vragen. Van deze gelegenheid werd ook spontaan vanuit de zaal goed gebruik gemaakt.

Hierna kreeg Arjan Visser het woord. Hij deed als bestuurslid zijn ervaringsverhaal. Als jongen van 10 jaar kreeg hij kanker. Nu volwassen keek hij met ons terug op deze ingrijpende periode in zijn leven. Mooi hoe hij kon terugkijken op hoe ondersteunend een goed pastoraal bezoek kan zijn, in dit geval ook voor de ouders van hun ernstig ziek kind.

Om half één stond de koster klaar met de, inmiddels bekende, en over heerlijke lunch. Ruim tijd om met elkaar verder te spreken.

Voor het middagprogramma kon men een keuze maken. Er waren vier groepen om aan deel te nemen. Een groep voor partners, een groep voor jongeren, een groep voor ouders en naasten en groep waar een inleiding werd gehouden over het omgaan met vermoeidheid.

De dag werd plenair afgesloten. De voorzitter deelt mee dat medio dit jaar de planning is om met de eerste nieuwsbrief van de stichting te komen. Ook is er vanaf vandaag een nieuwe pagina op de website: Vragen. Iedereen wordt uitgenodigd om ervaring te delen of vragen te stellen. De vragen zullen door deskundigen worden beantwoord en ook lezers kunnen reageren. De volgende Contactdag staat gepland op DV 5 november a.s.

We zongen tot slot psalm 68:10 en 17, waarna de voorzitter voorging in dankgebed. Om 15:00 uur vertrok iedereen richting huis. Het was opnieuw een goede bijeenkomst die veel indrukken, bemoedigingen en stof geeft om over na te denken.

0 reacties op "Terugblik 3e Contactdag Winstuitverlies":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *