Winstuitverlies op de jaarmarkt in Tholen

Winstuitverlies was in juni 2012 met een stand aanwezig op de jaarmarkt in Tholen en op de jaarmarkt in Dirksland uitgaande van de Gereformeerde Gemeente ter plaatse.

Op beide dagen zijn er vele gesprekken gevoerd, was er behoorlijk interesse en konden we zodoende veel informatie kwijt. Ondanks dat het midden in de marktdrukte was waren er vaak diepgaande en soms emotionele gesprekken. Vele folders, nieuwsbrieven en kaartjes werden in dank aanvaard, vaak ook om door te geven in familie- en vriendenkring en gemeente.

Tholen_mevr_Eerland

In Tholen hadden we een grote tafel in de grote zaal (er was een binnen- en een buitenmarkt), in Dirksland was alles buiten en was er ook een prachtige stand beschikbaar. De organisatie gaf een tuinpaviljoen achter de presentatietafel, zodat in alle rust met mensen konden praten als dat gewenst was.

In de gesprekken viel op dat Winstuitverlies vooral nog onbekend is, maar dat veel mensen erg geïnteresseerd zijn in lotgenotencontact ‘onder ons’. Al is het langer geleden dat één van de familieleden ernstig ziek is geweest, de medische vragen goed zijn beantwoord, mist men toch het contact en de gesprekken over geloofsvragen die nog onbeantwoord zijn gebleven. Spontaan kwamen de emoties in de gesprekken opnieuw naar boven.

Wat verder erg opviel was dat er vooral onder nabestaanden veel leeft. Na het overlijden komt ook de verwerking van alles wat tijdens de ziekteperiode daaraan voorafgaand heeft voorgedaan.

En vele malen breder dan alleen onder weduwen en weduwnaars juist nog veel meer onder andere nabestaanden van de overledene. Of zoals iemand het verwoordde: iedereen vroeg altijd naar haar en soms naar vader, maar wie vroeg er naar mij, en ook nu ze er niet meer is… Ik heb levenslang levensleed.

Door de belangstelling blijkt dat Winstuitverlies in een grote behoefte voorziet. Wel geven belangstellenden aan het moeilijk te vinden om naar de landelijke contactbijeenkomst te gaan, maar vinden het positief dat op de site informatie en lezingen beschikbaar zijn wat de bezwaren om te gaan kunnen wegnemen.Dirksland_echtpaar_Eerland

Het bestuur van Winstuitverlies is de contactpersonen die op jaarmarkten aanwezig waren en hebben voorbereidt bijzonder dankbaar. Zij hebben hiermee degene die veelal eenzaam verder moeten na de confrontatie met een ernstige, levensbedreigende ziekte een luisterend oor geboden.

Deze ervaring is een stimulans om de activiteiten van Winstuitverlies verder in de regio uit te bouwen. Wie daaraan ook bij wil dragen, suggesties heeft kan dat mailen naar: activiteiten@winstuitverlies.nl of bellen naar 0341-250434.

0 reacties op "Winstuitverlies op de jaarmarkt in Tholen":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *