Ds. A. Schreuder – lezing contactdag Voorjaar 2018 – Thema ‘De gave van lijdzaamheid’

Op Contactdag Voorjaar 2018, zaterdag 14 april 2018 in de Bethlehemkerk te Woerden, hield ds. A. Schreuder zijn lezing met als thema ‘De gave van lijdzaamheid’ naar aanleiding van Hebreeën 12 vers 1,2.

Ds. Schreuder, die uit persoonlijk en pastoraal ondervinding weet wat lijden is, ging na wat het woord lijdzaamheid in de Bijbel voor betekenis heeft. Het is een woord dat altijd in verband staat met lijden, verdrukking enz. Het is ook een woord dat de Heere juist in zulke omstandigheden als een genadegave wil werken.

Als leidraad voor de lezing gaf de predikant de volgende punten:

  • Wat is lijdzaamheid in het gewone spraakgebruik?
  • Wat is het verschil met lijdelijkheid?
  • Betekenis van de Griekse woorden hupomone (lijdzaamheid, volharding, standvastigheid, volstandigheid en verdraagzaamheid) en hupomeno (standhouden, verdragen en voldharden)
  • Uitleg van de Bijbelgedeelten Romeinen 5 vers 3-5 en Jakabus 1 vers 2-5
  • De gave van lijdzaamheid
  • Hoe wordt de lijdzaamheid tot stand gebracht?
  • Wat is de uitwerking? Ze bevrijdt van, houdt stand en volhardt.
  • De vrucht van lijdzaamheid
  • En als ik toch mismoedig ben? De betekenis van Jakobus 1 vers 5

 

 

0 reacties op "Ds. A. Schreuder – lezing contactdag Voorjaar 2018 – Thema ‘De gave van lijdzaamheid’":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *