Pastoraat na verlies – meditatie, presentaties en lezing Erik-Jan Verbruggen – toerustingsavond ambtsdragers & pastoraalwerkers

Wat is het verlies van een geliefde – onverwacht of na een lang ziekbed, nog pril in de moederschoot of rondom de geboorte – ingrijpend. En wat kan het moeilijk zijn als je door een ziekte je gezondheid grotendeels verliest. Het medeleven vanuit de kerkelijke gemeente en pastorale ondersteuning vanuit Gods Woord zijn dan belangrijk. Ambtsdragers en pastoraal werkers vragen zich soms af wat er na het verlies aan pastorale zorg nodig is.

De verenigingen In de knop gebroken, Naamloos Verdriet, Samen Alleen en de stichting Winstuitverlies, waar lotgenoten met verlies elkaar ontmoeten, hebben in de vorm van een digitale enquête in drie versies een onderzoek gedaan onder ambtsdragers en pastoraal werkers, gemeenteleden en christelijke hulpverleners (met verliesbegeleiding) over hoe het medeleven en de pastorale zorg bij verlies in de kerkelijke gemeente ervaren wordt. De uitkomst van dit onderzoek ‘Pastoraat na verlies’ is op de toerustingsavond voor ambtsdragers en pastoraal werkers gepresenteerd.

Door op één van de onderstaande links te klikken kan de lezing beluistert of de presentatie bekeken worden:

Ds. J. Joppe, voorzitter vereniging Naamloos Verdriet, verzorgde opening naar aanleiding van Job 2 vers 11-13.

De samenvatting van resultaten uit het onderzoek ‘Pastoraat na verlies’ werd gepresenteerd door Henk-Jan Koetsier, voorzitter stichting Winstuitverlies.

Aansluitend hield Erik-Jan Verbruggen, werkzaam bij St. De Vluchtheuvel en pastoraal werker in Dordrecht, zijn lezing met presentatie ‘Pastoraat na verlies’.

Na de pauze gingen de deelnemers in vier groepen uiteen om over aantal stellingen met elkaar in gesprek te gaan. Deze stellingen zijn (goed) te gebruiken om de dialoog als kerkenraad met elkaar te voeren en/of met uw gemeenteleden over het thema ‘Pastoraat na verlies’

Wilt u graag dat wij een inleiding verzorgen voorafgaand het voeren van de dialoog met elkaar en/of gemeenteleden dan kunt u dat middels het online formulier aanvragen.

Naar aanleiding van het onderzoek ‘Pastoraat na verlies’ voor de toerustingsavonden is twee keer een interview verschenen in het Reformatorisch Dagblad:
Pastoraat bij verlies kan beter – ds J. Joppe,
In verlies meest behoefte aan luisterend oor – Marianne Grisnich en Henk-Jan Koetsier.

Ook besteedde de hoofdredactie in het hoofdredactionele commentaar van maandag 27 juni 2022 aandacht aan ‘Pastoraat na verlies’ en onderstreepte het belang daarvan.

De verenigingen en stichting zijn afhankelijk van giften om deze toerustingsavonden te houden. Wilt u financieel bijdragen dan is uw (kerkelijke) gift meer dan welkom! De betaalmogelijkheden kunt u vinden op de websites van één van de genoemde verenigingen of Stichting Winstuitverlies, graag o.v.v. ’toerustingsavond Pastoraat na verlies’

0 reacties op "Pastoraat na verlies – meditatie, presentaties en lezing Erik-Jan Verbruggen – toerustingsavond ambtsdragers & pastoraalwerkers":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *