Oprichting Stichting Winstuitverlies een feit

Vrijdag 3 september 2010 passeerde de akte tot oprichting Stichting Winstuitverlies bij Notariaat E. Ritsma in Staphorst.

Akte_HJK_tekent Akte-Ritsma-tekent

De akte tot oprichting van de Stichting Winstuitverlies werd door de heer H.J. Koetsier, initiatiefnemer en bestuursvoorzitter, getekend met naast hem notaris E. Ritsma.

Op de eerste contactbijeenkomst op 27 maart jl. waren de aanwezigen unaniem van mening dat dit een goed initiatief is en in de behoefte zal voorzien. Daarop is een bestuur samengesteld en zijn er leden voor het comité van aanbeveling leden gezocht om te komen tot een stichting. De stichting richt zich, zoals verwoord in de grondslag, op degene met of hersteld van kanker en hun naaste die troost en leiding zoeken in Gods Woord.

Het tekenen van de akte was een bijzonder moment. De Stichting Winstuitverlies is, in een korte tijd, formeel een feit. Zo wij geloven heeft de Heere ons hiertoe de kracht en de mogelijkheid gegeven. Dankt God in alles. Het is de wens van het bestuur dat de Heere het werk van de Stichting Winstuitverlies wil zegenen, tot Zijn Eer, onze zaligheid en tot Troost van velen die zijn of worden getroffen door deze levensbedreigende ziekte.

WuVbestuur_old

Het oprichtingsbestuur (l.n.r. Arjan Visser, Henk-Jan Koetsier, Marieke Schilder-Kanis, Ingrid van den Ende-Kersten, zittend: Geeke Aman-van Bellen, Wim Visser) van de Stichting Winstuitverlies is de heer Ritsma en zijn medewerkers veel dank verschuldigd voor de betrokken en professionele wijze waarop de akte tot stand is gekomen en passeerde.

0 reacties op "Oprichting Stichting Winstuitverlies een feit":

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *